14.08.2023r. - Sekretariat będzie nieczynny

Nie zamykamy jeszcze naboru - Zostały ostatnie wolne miejsca!

technikum Informatyczne

technikum Informatyczne

Zapisz się już dziś

Wpisowe: 0 zł

Czesne: 0 zł/mc

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

Okres nauki: 5 lat

Liczba miejsc ograniczona

Przyjmujemy również Uczniów do
I, II, III oraz IV klasy przez cały Rok Szkolny

Zapisy do technikum informatycznego trwają

Odtwórz wideo

Technikum Informatyczne w Łodzi to sposób na zdobycie kompetencji w informatyce, którą można zdobyć w swojej karierze zawodowej.

Zajęcia opierają się na kształceniu zawodowym z rozszerzeniem przedmiotów takich jak matematyka i informatyka. Wzorując się na zachodnim modelu nauczania oraz systemie studiów wyższych, przed rozpoczęciem roku szkolnego, Uczeń, lub jego Opiekun mogą wybierać przedmioty dodatkowe, realizowane w trakcie nauki w Technikum Informatycznym. Przedmioty dodatkowe są poza podstawowym programem nauczania, i wybierane indywidualnie, określając tym samym ścieżkę edukacji i profil nauczania Ucznia.
Istotnym elementem są także przedmioty zawodowe, takie jak:

 

  • Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych,
  • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
  • Projektowanie i montaż lokalnych siei komputerowych,
  • Administracja bazami danych,
  • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce.
  • Projektowanie aplikacji internetowych.

Jeżeli jednak okazało by się, że wybrana klasa nie jest dla Ciebie w swojej ofercie posiadamy również inne klasy m.in Technikum Weterynaryjne. Istnieje jednak możliwość, iż żadna z klas Technikum nie bedzie odpowiednia. Tutaj zachęcamy do zapoznania się z ofertą Najlepsze Liceum.

szkoła liderów

Patronem LICEUM jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

najlepsze pracownie

ZAJĘCIA PRaKTYCZNE

Nowoczesna edukacja

SZKOŁA PRZYJAZNA I OTWARTA

Umów się na spotkanie z dyrektorem

Dyżury dyrektora

napisz do nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Technikum dla Młodzieży

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.