14.08.2023r. - Sekretariat będzie nieczynny

Nie zamykamy jeszcze naboru - Zostały ostatnie wolne miejsca!

technikum Informatyczne

technikum Informatyczne

Zapisz się już dziś

Wpisowe: 500 zł

Czesne: 400 zł/mc

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

Okres nauki: 5 lat

Liczba miejsc ograniczona

Przyjmujemy również Uczniów do
I, II, III oraz IV klasy przez cały Rok Szkolny

Zapisy do technikum informatycznego trwają

Odtwórz wideo
Zajęcia opierają się na kształceniu zawodowym z rozszerzeniem przedmiotów takich jak matematyka i informatyka. Wzorując się na zachodnim modelu nauczania oraz systemie studiów wyższych, przed rozpoczęciem roku szkolnego, Uczeń, lub jego Opiekun mogą wybierać przedmioty dodatkowe, realizowane w trakcie nauki w Technikum Informatycznym. Przedmioty dodatkowe są poza podstawowym programem nauczania, i wybierane indywidualnie, określając tym samym ścieżkę edukacji i profil nauczania Ucznia. Istotnym elementem są także przedmioty zawodowe, takie jak:

  • Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych,
  • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
  • Projektowanie i montaż lokalnych siei komputerowych,
  • Administracja bazami danych,
  • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce.
  • Projektowanie aplikacji internetowych.

szkoła liderów

Patronem LICEUM jest Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu

Zajęcia praktyczne odbywają się profesjonalnych pracowniach Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.

Nasi nauczyciele to m.in. cenieni w środowisku edukacyjnym wykładowcy, z wieloletnim doświadczeniem w nowoczesnym i praktycznym nauczaniu. Co ważne, Akademickie Liceum Ogólnokształcące współdzieli sale wykładowe i pracownie z uczelnią, co gwarantuje najwyższy poziom wyposażenia klas, jaki osiągalny jest tylko w prestiżowych szkołach niepublicznych.

Dodatkowym atutem jest gwarancja przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, lub do policealnych szkół SKK. Uczniowie naszego liceum otrzymają także przygotowanie do kontynuacji nauki m.in. na wydziałach nauk o zdrowiu.

najlepsze pracownie

ZAJĘCIA PRaKTYCZNE

Nowoczesna edukacja

SZKOŁA PRZYJAZNA I OTWARTA

Umów się na spotkanie z dyrektorem

Dyżury dyrektora

napisz do nas

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wniosek o przyjęcie do Technikum dla Młodzieży

rok szkolny 2024/2025

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu i SKK Sp. z o.o., w zakresie podanym w formularzu kontaktowym/ankiecie a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie.